D | NL
haftungsausschluss
headline_button

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. Deelnemers zien af van enige wettelijke vorderingen op derden en verklaren door middel van het online versturen van het inschrijvingsformulier, dat zij akkoord zijn met de deelnemersverklaring. De organisatie behoudt zich het recht voor om latere wijzigingen wat betreft de regelgeving, de route en de prijzen door te voeren.

Aansprakelijkheid op doping is strict verboden en door de deelnemer te bekennen. Hier gelden de bepalingen van de sportverordening DTU in de huidige versie en de Duitse verkeersregels.

Deelnemersverklaring
Voor mijn deelname aan de airportweeze cross ga ik akkoord met de regels en voorwaarden van de organisatie qua schade, van welke aard dan ook. Ik zal niet bij de organisatie en sponsoren, noch bij naburige gemeenschappen of vertegenwoordigers schade of letsel (van welke aard dan ook) claimen, die ik tijdens de airportweeze cross zou kunnen oplopen. Ik ben zelf verzekerd tegen aansprakelijkheid. Ik verklaar, dat ik voor deelname aan deze wedstrijd genoeg getraind heb, ik fysiek gezond ben en dat mijn lichamelijke toestand medisch bevestigd is. Ik ga ermee akkoord, dat de in mijn inschrijving genoemde gegevens en verder foto’s, filmopnames, interviews op radio of televisie, reclame, kranten, boeken, die tijdens deze dagen worden gemaakt, gewoon gebruikt en gepubliceerd kunnen worden zonder dat ik aanspraak zal doen op schadevergoeding. Ik verzeker hierbij dat mijn opgegeven gegevens juist zijn en dat ik mijn startnummer niet aan andere personen zal doorgeven. Mij is bekend, dat ik gediskwalificeerd word als ik mijn officiele startnummer zou veranderen of de reclame op het shirt onzichtbaar of onherkenbaar zou maken. Ik erken dat de organisatie zich het recht voorbehoudt mij bij overtreding van een van deze regels uit te sluiten van de race. De organisatie behoudt zich ook het recht voor nog eventuele wijzigingen in regels e.d. door te voeren. Wanneer het evenement niet door zou kunnen gaan door overmacht (bijv. bij overstromingen of hevige storm) wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Ook als men helemaal niet verschijnt aan de start tijdens deze dag, wordt het inschrijfgeld niet vergoed.